Cookies en privacy

Snel uw instellingen aanpassen:


1. Cookies

1.1. Overzicht van cookies die we gebruiken

Zoals de meeste andere websites, plaatst ook www.janplezier.be cookies op uw computer voor de vlotte werking van de website, om te meten hoeveel surfers onze site bezoeken en om het rendement van eventuele advertenties na te gaan. 

 • We gebruiken bijvoorbeeld functionele cookies die uw voorkeur bijhouden, zodat de website niet steeds weer de gewenste taal moeten vragen, of opnieuw de cookiemelding weergeeft als u eerder al akkoord ging met het gebruik van cookies. Ook als u hierboven analytics en tracking uitschakelt, houden we uw voorkeur bij in een functionele cookie. Voor dit soort cookies is geen toestemming of melding vereist, maar toch laten we u bij deze graag weten waarvoor ze precies dienen. 
 • Verder gebruiken we ook de Google Tag Manager (GMT) om het bereik van advertenties te meten die we eventueel plaatsen. Naargelang de instellingen van onze partner die voor ons de advertenties instelt, kan GMT aan analyse en tracking doen, ook middels een cookie. Heeft u dat liever niet? Dan kunt u dat hierboven makkelijk uitschakelen.

Als u uw instellingen aanpast (zoals de cookiemedling accepteren, of analyse en tracking uitschakelen), wordt uw voorkeur opgeslagen, maar dat kan technisch enkel voor de browser waarmee u de website bezocht. Als u de site opnieuw bezoekt met een ander toestel of met een andere browser, heeft de website geen weet van uw eerder ingestelde voorkeuren en moet u die opnieuw instellen.

Dat is ook het geval als u cookies in de tussentijd gewist heeft, de "incognito modus" van de browser gebruikt of cookies helemaal blokkeert. In dat laatste geval kan uw voorkeur niet langer bewaard worden dat de duur van de "sessie", dus zolang u op de site surft. 

2. Privacy en persoonsgegevens 

We hechten bijzondere waarde uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Hieronder leest u hoe wij omgaan met deze gegevens. Uiteraard houden we ons aan de wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook wel afgekort tot AVG of GDPR, van het Engelse General Data Protection Regulation). Dit houdt in dat wij :

 • zo weinig mogelijk data verzamelen en de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel wat strikt nodig is;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van de persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen  
 • op de hoogte zijn van uw rechten als betrokken persoon omtrent de persoonsgegevens.

Mocht u na het doornemen van deze pagina nog vragen hebben, neem dan zeker contact met ons op:

 • mail: gdpr@janplezier.be
 • telefonisch: 0475 69 68 80
 • schriftelijk: Jan Plezier BVBA, Rerum Novarumlaan 132, 2170 Antwerpen 

2.1. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens om onze dienstverlening te kunnen waarborgen:

 • reservaties bij te houden;
 • contact te kunnen opnemen mocht onverhoopt een activiteit niet kunnen doorgaan
 • Internetadressen (IP) houden we tijdelijk bij om eventuele technische problemen op te sporen op de website

2.2. Welke gegevens verwerken we?

 • We bewaren uw gegevens wanneer u zich informeert over onze activiteiten, dat laat ons toe u terug te contacteren met de gevraagde informatie;
 • Wanneer u daadwerkelijk een boeking doet, bewaren we uw gegevens bijvoorbeeld om u te kunnen factureren of om u te kunnen informeren, mocht een activiteit onverhoopt niet kunnen doorgaan.
 • Het logboek op de server houdt technische gegevens bij (zoals het IP, opgevraagde pagina‚Äôs & bestanden, browsertype, tijdstip, statuscode) met als doel fouten te kunnen opsporen of activiteiten van hackers te kunnen nagaan.

2.3. Opslag van gegevens

We bewaren de gegevens zo kort mogelijk:

 • De log-bestanden van de server blijven 1 jaar bewaard: dit laat ons toe technische problemen te onderzoeken of de sporen van hackers na te gaan.
 • We maken 2 keer per dag een back-up van de site om bij een panne zo weinig mogelijk gegevens te verliezen, deze back-up wordt 7 dagen bewaard.

2.4. Beveiliging van de gegevens

Uiteraard beveiligen we persoonsgegevens: 

 • servers en computers zijn voorzien van een legaal besturingssysteem dat up-to-date gehouden wordt, evenals van antivirussoftware en een firewall opdat onbevoegden zich niet zomaar toegang kunnen verschaffen, bijvoorbeeld middels een niet gedicht lek in het besturingssysteem;
 • alle servers en computers zijn beveiligd met een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee zorgvuldig omgesprongen moet worden, bovendien zijn de toegangsrechten zoveel mogelijk beperkt.

2.5. Uw rechten

U heeft recht op inzage, aanpassing of verwijdering van de persoonsgegevens die we van u bijhouden, via het hogervermeld adres kunt u ons contacteren. We kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven uw verzoek, om zeker te zijn dat we uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken.  

2.6 Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via hogervermeld adres. Is het antwoord onbevredigend, kunt u zich ook wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit: G.B.A. Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. Op www.gegevensbeschermingsautoriteit.be vindt ook u een invulformulier om uw klacht makkelijk over te maken.  

2.7. Wijziging privacyverklaring

Jan Plezier bvba kan de privacyverklaring steeds wijzigen. We hebben deze opgesteld naar goed vermogen. Aanvullingen of suggesties ter vervolmaking zijn welkom! Laatste wijziging: 22/11/2019.